BASS Technology
 
PLEN RU

PRZEMYSŁ MIĘSNY I PRZETWÓRCZY

MIĘSO CZERWONE:
•PROJEKTY TECHNOLOGICZNE I TECHNICZNE ZAKŁADÓW MIĘSNYCH: UBOJU, ROZBIORU,
  PRZETWÓRSTWA Z INFRASTRUKTURĄ, AUTOMATYZACJA WYBRANYCH MODUŁÓW PRODUKCYJNYCH UBOJU,
•UBOJNIE: TRZODY, BYDŁA, OWIEC, COMBI,
•KLASYCZNE I ZAUTOMATYZOWANE CHŁODNIE POUBOJOWE I POROZBIOROWE,
•SYSTEMY POD- I NADCIŚNIENIOWEGO TRANSPORTU PRODUKTÓW I ODPADÓW,
•MANIPULATORY EKSPEDYCYJNE PÓŁTUSZ,
•PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ZAUTOMATYZOWANYCH FABRYK SZYNEK (WZÓR HISZPAŃSKI) LUB PRODUKTÓW DŁUGO
  DOJRZEWAJĄCYCH,
•LINIE ROZBIORU MIĘSA PÓŁTUSZ I ĆWIERĆTUSZ,
•INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTU SUROWCA I POJEMNIKÓW,
•SYSTEMY OBSŁUGI I PIONOWEGO MAGAZYNOWANIA PUSTYCH POJEMNIKÓW WEWN. I ZEWN.,
•TECHNIKA HIGIENICZNA PRODUKCJI,
•ZAUTOMATYZOWANE DYNAMICZNE MAGAZYNY SPOJEMNIKOWANYCH PRODUKTÓW,
•ZAUTOMATYZOWANE HALE EKSPEDYCYJNE TOWARU Z ICH DOWAŻANIEM I KOMISJONOWANIEM,
•WYSOKOWYDAJNE MODUŁY MANIPULACYJNO-STANOWISKOWE,
•MASZYNY PALETYZUJĄCE PRODUKTY W: POJEMNIKACH, KARTONACH, WORKACH,
•SYSTEMY MINIMALIZACJI ODPADÓW POUBOJOWYCH I ROZBIOROWYCH,
•EKOLOGICZNE I INNOWACYJNE SYSTEMY ODZYSKU ENERGII DO PRODUKCJI,
•AUTOMATY WYSOKOWYDAJNE PODAJĄCE TACKI NA LINIĘ POD PRODUKTY DO PAKOWANIA,
•MANIPULATORY/MASZYNY PAKUJĄCE PRODUKTY W KARTONY,
•UBOJE RYTUALNE,
•SYSTEMY ROZBIOROWE PÓŁTUSZ I ĆWIERĆTUSZ,
•INTELIGENTNE CHŁODNIE SKŁADOWE PÓŁTUSZ OBSŁUGIWANE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA,
•PROJEKTOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW FABRYK SZYNEK (HISZPANIA ) LUB
•PRODUKTÓW DŁUGO DOJRZEWAJĄCYCH,
•INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTU SUROWCA,
•SYSTEMY OBSŁUGI I MAGAZYNOWANIA PUSTYCH POJEMNIKÓW,
•ZAUTOMATYZOWANE BUFORY SPOJEMNIKOWANYCH MAGAZYNÓW PRODUKTÓW,
•INTELIGENTNE HALE EKSPEDYCYJNE TOWARU Z ICH KOMISJONOWANIEM,
•WYSOKOWYDAJNE MODUŁY EKSPEDYCYJNE,
•ZROBOTYZOWANE OPERATORY STANOWISKOWE ,
•MASZYNY PALETYZUJĄCE PRODUKTY W: POJEMNIKACH , KARTONACH, WORKACH,
•SYSTEMY TECHNOLOGICZNEJ DO PRZERÓBKI ODPADÓW I SUBPRODUKTÓW POUBOJOWYCH I
•ROZBIOROWYCH,
•PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE , TECHNICZNE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I
•WYKONAWSTWO CAŁYCH ZAKŁADÓW, AUTOMATYZACJA WYBRANYCH MODUŁÓW
•PRODUKCYJNYCH.

MIĘSO BIAŁE ( DRÓB ) :
•INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTU SUROWCA I POJEMNIKÓW,
•SYSTEMY POD I NADCIŚNIENIOWEGO TRANSPORTU PRODUKTÓW I ODPADÓW,
•SYSTEMY OBSŁUGI I PIONOWEGO MAGAZYNOWANIA PUSTYCH POJEMNIKÓW WEWN. I ZEWN.,
•TECHNIKA HIGIENICZNA PRODUKCJI,
•ZAUTOMATYZOWANE DYNAMICZNE MAGAZYNY SPOJEMNIKOWANYCH PRODUKTÓW,
•ZAUTOMATYZOWANE HALE EKSPEDYCYJNE TOWARU Z ICH DOWAŻANIEM I KOMISJONOWANIEM,
•WYSOKOWYDAJNE MODUŁY MANIPULACYJNO-STANOWISKOWE,
•MASZYNY PALETYZUJĄCE PRODUKTY W :POJEMNIKACH, KARTONACH, WORKACH,
•SYSTEMY MINIMALIZACJI ODPADÓW POUBOJOWYCH I ROZBIOROWYCH,
•EKOLOGICZNE I INNOWACYJNE SYSTEMY ODZYSKU ENERGII DO PRODUKCJI,
•AUTOMATYZACJA LINI PRZETWÓRSTWA DROBIU,
•AUTOMATY WYSOKOWYDAJNE PODAJĄCE TACKI NA LINIĘ POD PRODUKTY DO PAKOWANIA,
•MANIPULATORY/MASZYNY PAKUJĄCE PRODUKTY W KARTONY,
•WYBRANE MASZYNY I URZĄDZENIA,           Wstecz

 

 

 

 

 

jQuery simplyScroll - Logicbox
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty