BASS Technology
 
PLEN RU


OFEROWANE PRODUKTY:

- KONWOJERY I SYSTEMY TRANSPORTOWE WIELOPOZIOMOWE,
- SYSTEMY TRANSPORTU PODCIŚNIENIOWEGO LUB NADCIŚNIENIOWEGO SUROWCA, PRODUKTU,
OPAKOWAŃ, ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH,
- INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTU SUROWCA W POJEMNIKACH,
- ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY BUFOROWANIA PIONOWEGO: POJEMNIKÓW, KARTONÓW, PALET,
- INTELIGENTNE DYNAMICZNE BEZOBSŁUGOWE MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWOWANIA
PRODUKTÓW W POJEMNIKACH,
- SPOJEMNIKOWANE MAGAZYNY PRODUKTU SZYBKIEJ OBSŁUGI,
- AUTOMATYCZNE SYSTEMY OBSŁUGI MAGAZYNÓW,
- SZPALTOWNICE I DESZPLTOWNICE POJEMNIKÓW, TACEK KARTONOWYCH,
- SZPALTOWNICE I DESZPLTOWNICE PALET TRANSPORTOWYCH PRODUKTY: MINI, MIDI,
- INTELIGENTNY SYSTEM MAGAZYNOWY BOX -100 PALET TRANSPORTOWYCH, SKRZYNIOPALET,
- AUTOMATYCZNE WYSOKOWYDAJNE WIELOINDEKSOWE BUFORY MAGAZYNOWE KARTONÓW I
SKRZYNEK HANDLOWYCH „XINO”,
- AUTOMATYCZNE SYSTEMY OBSŁUGI MAGAZYNÓW SPALETYZOWANYCH WYROBÓW NA WEJŚCIU
I WYJŚCIU,
- INTELIGENTNE HALE MAGAZYNOWO EKSPEDYCYJNE TOWARU Z KOMISJONOWANIEM W
POJEMNIKACH I DOWAŻANIEM,
- WYSOKOWYDAJNE MODUŁY MANIPULACYJNO-STANOWISKOWE,
- PROJEKTY TECHNOLOGICZNE I TECHNICZNE W/W PROCESÓW,
- PROJEKTY INDYWIDUALNE,

 

 

 

 

 

jQuery simplyScroll - Logicbox
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty