BASS Technology
 
PLEN RU


Prace projektowe prowadzimy w środowisku CAD. Wizualizacja i właściwa animacja procesu produkcyjnego pozwala zawsze zoptymalizować na wielu płaszczyznach projekt i pozwolić spojrzeć na projekt inwestorom pod każdym kątem jego funkcjonowania. Stosowane przez nas nowoczesne wzornictwo przemysłowe zwiększa również jego walory użytkowe i ekonomiczne. Wykorzystując metody obliczeniowe MES dokonujemy optymalizacji konstrukcji i możemy przeprowadzać symulacje również przy ekstremalnych warunkach ich pracy. Pozwala to nam uniknąć wielu błędów już na etapie projektowania i znacznie obniżyć ich koszt oraz skrócić czas realizacji całej inwestycji.Uniwersalność przekazu informacji i projektów w formie cyfrowej pozwala nam konsultować technologię z naszymi dostawcami i partnerami z Niemiec i Stanów Zjednoczonych zamaszynowania, osprzętu czy oprogramowania metodą on-line bez zbędnej zwłoki czasu i przewidzieć wiele nieoczekiwanych niespodzianek w trakcie jego realizacji. Dlatego możemy Państwu zaproponować tak innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, zautomatyzowane i zrobotyzowane stanowiska, linie technologiczne czy całe systemy przemysłowe różnych procesów wytwórczych, łańcuchów logistycznych, magazynowania towarów nawet bez czynnego udziału pracy człowieka. Przy projektowaniu nowych lub modernizacji maszyn czy zakładów określamy wspólnie z inwestorem kryteria i założenia końcowych efektów, np.:

•poprawa konkurencyjności produktów na rynku zwiększając elastyczność i ekonomikę produkcji,
•podnoszenie technicznego standardu wytwarzania,
•wprowadzenie pełnego monitoring procesu wytwarzania, możliwości „on-line" jego analizy techniczno-technologicznej i szybkiej diagnostyki procesu,
•wyeliminowanie negatywnego wpływu czynnika ludzkiego na proces produkcji najbardziej skłonnego do błędów i niedyspozycji , nawet go eliminując,
•radykalne poprawianie aseptyki środowiska wytwarzania produktów,
•optymalizowanie warunków logistycznych i magazynowania towarów, ich szybkiej i elastycznej dystrybucji,
•w zależności od branży, np. spożywczej, podniesienie standardów aseptycznych (higieny) środowiska produkcji ułatwiające spełnienie wymaganych norm.


Zapraszamy do konsultacji planowanych inwestycji !
 

 

 

 

 

jQuery simplyScroll - Logicbox
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty