BASS Technology
 
PLEN RU


Audyty skierowane do wielu gałęzi przemysłu
Kolejną propozycją naszej firmy jest Pomoc i doradztwo naszym klientom w określeniu kierunków możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnej lub jej optymalizacji. Analizujemy firmę na kilku płaszczyznach : od analizy globalnej funkcjonowania organizacji (firmy), aż do kilku poziomów niżej, do modułów produkcyjnych. Działania nasze skupiają się głównie na: skorygowaniu lub dobraniu właściwej organizacji pracy ludzi , przepływu informacji i transportu wewnętrznego oraz na sposobie realizacji zadań produkcyjnych, tj . od strony technologicznej i technicznej. Promując uzasadniona, częściową lub całkowitą jej automatyzację czy robotyzację.

Kolejnym ważnym również z punktu ekonomiki produkcji punktem jest optymalizacja źródeł zużycia i poboru energii. Audyt w tym kierunku pozwoli określić źródła oszczędności jej zużycia a może i nawet ponownego wykorzystania stosując nowoczesne technologie jej odzysku. Działania takie mogą dać w zależności od branży nawet do 25 % jej oszczędności.

Analizy nasze przedstawiają stan aktualny i proponują odpowiednie formy zmian i konieczne inwestycje w celu obniżenia kosztów produkcji oraz poprawy jej wydajności. W ślad za tym proponujemy w wielu branżach propozycje zmian w technologii produkcji lub nawet radykalnie nowe podejście technologiczne do osiągnięcia celów produkcyjnych stosując rozwiązania naszej lub naszych europejskich i amerykańskich partnerów dostawców urządzeń i linii technologicznych lub innych dostawców.

Audyty skierowane do branży rolno-spożywczej
Branża rolno-spożywcza, szczególnie spożywcza wymagają zachowania również szczególnej higieny procesu produkcyjnego w celu zachowania standardów i norm europejskich produktów konsumpcyjnych. W celu podnoszenia jakości tych procesów proponujemy audyty weryfikujące ich przestrzeganie oraz wnosimy propozycję podniesienia tych standardów w celu poprawienia konkurencyjności produktów i wydłużania ich przydatności do spożycia.

Zapraszamy do współpracy ! 

 

 

 

 

jQuery simplyScroll - Logicbox
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty
 • linie
 • produkcyjne
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • produkcja
 • linie
 • roboty
 • linie
 • roboty